no google, no wikipedia, no youtube

[xPRiment twitteric]

cum ar arata pentru tine o zi fara google, wikipedia si youtube? ce impact ar avea asupra viata si/sau afacerea ta?

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email